Google Adsense Kodu

2013-2014 – Genel İşletme – Vize Sınavı

2013-2014 – Genel İşletme – Vize Sınavı

1. Bir başka işletme tarafından üretilen ürünleri toptan satın alan ve perakende olarak müşterilerine satan işletmelere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre insanların ihtiyaçları arasında piramidin tabanında ya da hiyerarşinin en alt basamağında yer alan ihtiyaç türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Hizmet üreten işletmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi sermaye sağlama bakımından küçük işletmelerin özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin fonksiyonları arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

6. İşletmelerin doğal çevrede meydana gelebilecek beklenmedik gelişmelerle başa çıkabilmek için tutmaları gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Örgüt yapısı kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu aşağıdaki gruplardan hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

9. İşletmelerin ekonomik açıdan analiz etmede en çok zorlandıkları konu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. İşletmeler için faaliyetlerine yön veren hayalci olarak da nitelendirilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi iş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

12. İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, etik kararların eşitlik, doğruluk ve tarafsızlık standartlarına dayalı olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. İklim değişikliği üzerinde etkili olan çevre kirliliği, kullan at kültürünün baskınlığı ve aşırı ürün paketleme sonucunda ortaya çıkan atıkların yok edilmesi ya da yönetilmesi problemi ve bireyler üzerindeki yıkıcı etkisi, yerel kültürlerin erozyonu gibi sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Etik bir sorunla karşılaşan bir bireyin etik ya da etik olmayan bir davranış göstermesi ile sonuçlanan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Prosedürel adalet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

16. Otomobil üretimi yapan bir işletmenin yemek fabrikasıyla birleşmesi işletmelerin birleşme türlerinden hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

17. Girişimcinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yapılmıştır?

Doğru! Yanlış!

18. Üretim işletmelerinde üretilecek ürünün temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Fizibilite çalışmaları sırasında yapılan araştırmalardan biri olan ekonomik araştırmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

20. Bir işletme projesinin yürütülmesi sırasında yatırım kararı ile ilgili olarak yapılması gereken son aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - Genel İşletme - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…