2013-2014 – Büro Teknolojileri – Final Sınavı

1. Şubesiz bankacılık, e-devlet gibi uygulamalar aşağıdaki bürolardan hangisi kapsamında yer alır?

Doğru! Yanlış!

2. Elektronik imza kullanıcılarına sağlanan özelliklerden hangisi “verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önlemek” amacını kapsamaktadır?

Doğru! Yanlış!

3. Genellikle haber sağlayıcıları, bloglar ve podcastlar tarafından kullanılan, internet siteleri tarafından yayınlanan içeriklerin tek bir ortamdan topluca izlenebilmesine olanak sağlayan dosya formatına ne ad verilmektedir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi ekip odası yazılımlarının desteklediği yaygın iş süreçleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

5. Müşteriyi tanımak, istek ve beklentilerini anlamak, onları elde tutmak, sadık müşteri yapmak ve karlı bir müşteriye dönüştürmek için işletmen tüm birimlerinin ve çalışanlarının hep birlikte hareket etmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

6. Kişilerin üye işyerlerinden sadece telefon numaralarını belirterek alış veriş yapabildikleri, GSM abonesi olunan operatörler aracılığıyla alışveriş yapılmasını sağlayan yönteme ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi açık bilginin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Abone kimlik ve güvenlik bilgilerini içeren küçük ve çıkarılabilir bir kart olan abone kimlik modülüne ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi bilgi güvenliğinin sağladığı faydalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi parola oluştururken önerilen yaklaşımlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

11. Kendisini bir bilgisayardan diğerine otomatik olarak kopyalayan ve bilgisayar sistemindeki açıkları kullanarak, bilgisayara dışarıdan başkalarının erişmesini sağlayabilen yazılımlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

12. Yüklendiği bilgisayarın kullanıcısı hakkında sürekli olarak izinsiz bilgi toplayıp, bunları bir başkasına gönderen programların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi sohbet programları için geçerli değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Büro mekanında, birey ve grupların diğerleri ve kendileri arasında sınırlarını kendilerinin belirledikleri ve savundukları, kurgusal olarak nitelenen, bireyin fiziksel ve bilişsel olarak hakim olduğu alan/mekan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Veri girişi gibi dokümanlara sürekli bakmayı gerektiren çalışma yürütenlerin baş hareketini en aza indirerek performansını olumlu yönde etkileyen, klavye ve fare ile birlikte yaygın olarak kullanılan donanım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Her türlü araç ve donanım ile çalışma ortamının, çalışanın sağlığına yönelik tehlike oluşturmayacak şekilde düzenlenmesi açısından aşağıdakilerden hangisi ergonomiye yardımcı olmaktadır?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi fayda/maliyet analizlerinde fayda olarak değerlendirilmez?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi büro araçlarının seçiminde “satıcının ününü” değerlendirirken göz önüne alınmaz?

Doğru! Yanlış!

19. Verimlilik kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Büro araçlarının seçiminde, büro aracının kullanım kolaylığına ilişkin çalışmalar aşağıdaki başlıklardan hangisi altında toplanmaktadır?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - Büro Teknolojileri - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir