Google Adsense Kodu

2013-2014 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – Final Sınavı

2013-2014 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – Final Sınavı

1. 1 Kasım 1922’de Saltanatı kaldırma kararı alan TBMM, İstanbul’daki hükümet biçimini hangi tarihten itibaren yok saymıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan eğitim hamlesindeki hedeflerin başında gelen konu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. 1933’te Darülfünun’un kapatılarak İstanbul Üniversitesi’nin açılmasının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Atatürk’ün milliyetçilik anlayışına uymaz?

Doğru! Yanlış!

6. Laik anlayışta egemenliğin ve hukukun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Türkiye Litvinov Protokolü’ne hangi yılda katılmıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Atatürk’ün dış politikada uyguladığı akılcılık esasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. 1950’de kurulan, Dünya Bankası’nın teknik ve mali yardımlarından yararlanan ve 1960 yılına dek “ithal ikamesi” stratejisine uygun olarak çalışan banka aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi Menderes hükümetinin döviz darboğazını aşmak için ithalatta liberasyona son verdikten sonra aldığı önlemlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu tartışmalarında hükümeti ve hükümetin uygulamalarını eleştiren politikacılar arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

12. 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştiren koalisyon hükümetinin parti genel başkanları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

13. Türkiye, Avrupa Konseyi’ne hangi yıl üye olmuştur?

Doğru! Yanlış!

14. “Atatürk’ün Selanik’te doğduğu eve Yunanlılar tarafından bomba atıldığı” haberinin İstanbul gazetelerinde yayımlanması üzerine İstanbul’daki gayrimüslimlere ait dükkânların yağmalanması olayına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda başbakanlık yapmış liderlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 yılları arasında kurulan Demokrat Parti hükümetlerinin millete verdikleri vaatler arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

17. 26 Aralık 1938 tarihinde yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı’nda İsmet İnönü’ye verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Cumhuriyetin 50. yılında 29 Ekim 1973’te açılışı yapılan ve proje aşamasında Türk firmalarının da katkı sağladığı inşaat faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. 13 Nisan 1994 tarihinde çıkarılan 3984 sayılı yasa ile bütün yayın alanını kontrol etmek üzere oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. “Atatürk’ü Koruma Kanunu” Demokrat Parti Hükümeti tarafından hangi yıl kabul edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: