2012-2013 – Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku – Vize Sınavı

2012-2013 – Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku – Vize Sınavı

1. Adli, idari ve askeri yargı mercilerinden en az ikisi tarafından görevle ilgili olmaksızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş, aynı konuya ve sebebe ilişkin, taraflarından en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan hallerde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

Doğru! Yanlış!

2. Askeri düzen içinde, emir ve komuta zincirine uyulmasının sağlanması ile hiyerarşik yapılanmanın korunması amacını güden askeri yargı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın karar organlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Soybağına ilişkin uyuşmazlıkları çözmekle görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Uyuşmazlık mahkemesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Asliye hukuk mahkemesinin birden fazla dairesi arasındaki ilişkiye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

7. Tüketici mahkemesinde dava açmadan önce tüketici sorunları hakem heyetine başvurunun zorunlu olduğu hallere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın yürürlükteki metninde yüksek mahkeme olarak düzenlenmemiştir?

Doğru! Yanlış!

9. Hâkimlik teminatına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açma hakkına sahip değildir?

Doğru! Yanlış!

11. İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan idari dava türüne ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

12. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay üyeliğine seçilebilecek kişilerden değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Askeri Yargıtay daire kararlarına karşı ilk derece askeri mahkemelerin verdikleri direnme kararlarını incelemek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdaki mahkemelerden hangisinin kuruluşu tabii hâkim (doğal yargıç) ilkesine aykırılık oluşturur?

Doğru! Yanlış!

16. Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları görmekle görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi, adli yargı ilk derece mahkemelerinden değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargı işi değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Mahkemelerin kuruluşuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

20. Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahkemesi olarak yargı denetimini yapmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: