2012-2013 – Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku – Final Sınavı

1. Vekile tebligat konusunda aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2. Yabancı ülkeden gelen tebligatın Türkiye'de yapılmasında izlenen yol aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

Doğru! Yanlış!

3. Usulsüz tebligata ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. İlk derece mahkemesi olarak Askeri Yargıtay dairelerince verilmiş bulunan kararların temyiz yolu ile incelenmesini yapmak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

Doğru! Yanlış!

5. Hukukî nitelik ve özellikleri itibariyle birbirine benzeyen uyuşmazlıkların aynı yargılama hukuku disiplinine ait ilke ve kurallar çerçevesinde çözüme kavuşturulmasından kaynaklanan kümeleşmeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

6. Adres değişikliğinin bildirilmemesi ve yeni adresin tespit edilememesi halinde aşağıdakilerden hangisi tebliğ tarihi sayılır?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri avukat tarafından takip edilen işlerde, avukata bürosunda yapılacak tebligat zamanından sayılır?

Doğru! Yanlış!

8. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasında ortaya çıkan görev (yargı yolu) ve hüküm uyuşmazlıklarının giderilmesini konu alan yargı kolu (çeşidi) aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Vergi mahkemelerinin tek hâkimle verdiği kararlara karşı itiraz yoluyla başvurulacak mercii aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Muhatap, usulsüz tebligat sebebiyle hiçbir şekilde yargılamaya katılamaz ve karar kesinleşirse, başvurulacak yol aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Bilinen en son adreste tebligat yapılamaması veya adresin tebligata uygun olmadığının anlaşılması halinde aşağıdakilerden hangisi bilinen en son adres olarak kabul edilir?

Doğru! Yanlış!

13. Yurtdışında bulunan yabancılara yapılan tebligatta izlenmesi gereken aşamalar hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi medeni yargı (hukuk yargısı) alanında yer alan özel görevli mahkemelerden (uzmanlık mahkemelerinden) biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdaki kişi ya da kişilerden hangisi Tebligat Kanunu çerçevesinde suç işleyebilecek kimselerdendir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi muhatap yerine tebligat yapılacak kişilerden değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıda verilen tebligatın temel aşamaları sıraya konulacak olursa bu sıralama nasıl olmalıdır?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi tebliğ anında belirtilen adreste kimsenin bulunmaması durumunda yapılacak işlerdendir?

Doğru! Yanlış!

19. Sulh ceza mahkemelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

20. Mahkemelerin kuruluşuna ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir