Google Adsense Kodu

2012-2013 – Türk Dili II – Vize Sınavı

2012-2013 – Türk Dili II – Vize Sınavı

1. "Sevgi, yalnız insana vergi olmasa da insanın en yüce duygusudur. Anamızı, babamızı, kardeşlerimizi, çoluğumuzu çocuğumuzu görünce içimizin titremesi, onları anarken yüreğimizin ya kaygılı bir sevinç ya da sıcak bir üzüntüyle çarpması, dünyamızı genişletiverir. Kendimiz için yaşamaktan, tasalarımızdan kurtuluveririz. Kısaca doğum ile ölüm arasındaki yolu acılarla da zevklerle de zenginleştiren hep sevgidir. Sevgi, aynı zamanda kendimizden başka kimselerle ilişiğimiz olduğu duygusudur. Yoksa var olduğumuzu bile anlamaz, düşsüz bir uykudan uyanmaksızın bu dünyadan geçer giderdik." Yukarıdaki parçanın yardımcı düşüncesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Doğru! Yanlış!

2. Kompozisyon yazarken izlenmesi gereken yukarıdaki aşamalar, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

3. ""Bütün dünya yarımadaları içinde Anadolu’nun apayrı bir durumu vardır: Amerika’dan Hindistan’a, Arabistan’dan Ümit Burnu’na, Kırım’dan Yunanistan’a, İtalya’dan İskandinavya’ya kadar -ister küçük, ister büyük, ister okyanuslarda, ister kapalı denizlerde olsun- bütün yarımadalara bakınız; hepsi salkım salkım kuzeyden güneye doğru uzanır. Yalnız Anadolu yarımadasıdır ki tek başına batıya bakar."" Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi “ tanıklama ” nın tanımıdır?

Doğru! Yanlış!

5. “ Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.” atasözünü konu alan bir kompozisyonun ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

Doğru! Yanlış!

7. "Küresel ısınma aldı başını gidiyor ( ) fakat bu konuda ülkeler hâlâ yeterince hassasiyet göstermiyorlar." Yukarıdaki cümlede boş ayraçla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

Doğru! Yanlış!

8. Bilimsel yazılarda verilen bilgiden şüphe edildiğinde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılır?

Doğru! Yanlış!

9. Tanzimat döneminde noktalama işaretlerinin ilk kullanıldığı eser, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. "Ülkemizde Cumhuriyet, 29 ( ) 10 ( ) 1923 tarihinde ilan edilmiştir." Yukarıdaki cümlede boş ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? ***

Doğru! Yanlış!

*** Soru İptal Edildi..

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işaretinin kullanımı yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemelerin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı kullanılmamıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüğün yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdaki yazarlardan hangisi makale türünün gelişmesinde öncü olmuştur?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında gezi yazısının ilk örneği olarak bilinmektedir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıda özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında eleştirinin bir tür olmasında etkili olmuş yazarlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Türk Dili II - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: