Google Adsense Kodu

2012-2013 – Türk Dili II – Final Sınavı

2012-2013 – Türk Dili II – Final Sınavı

1. ""Sevdiğimiz bir insan bizim dünyamızdan ayrılınca gönlümüze bir perişanlıktır çöküverir, kendi kendimize: “Bir daha göremeyeceğim o yüzü... Bir daha işitemeyeceğim o sesi...” deyip deyip içleniriz. Öyle ki ölümden de öte kavuşmalar hayal ederek avunsak bile durmuş bir kalbin tekrar vurmayacağını düşündüğümüz için yaramızı onulmaz sanırız. Bir süre sonra her derdin devasını bulan günler onun da şifasını getirir. Birdenbire ölümün anlamı gözümüzde kaybolur, o sevdiğimiz insan gerçek hayattan daha kuvvetli, sanki daha gerçek bir hayatla anılarımızda yaşamaya başlar. Kısacası hiçbir şey kendinden önce olmuşları büsbütün silemez, olmamış edemez. Ölüm de insanı yok edemez. "" Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Doğru! Yanlış!

2. Bir kompozisyonun giriş bölümünü etkili kılmak için başvurulan yöntemler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımında bir yanlışlık yapılmıştır?

Doğru! Yanlış!

4. ""Bunun üzerine Arda: ( ) Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun ( ) ( ) diye sordu. "" Yukarıdaki cümlede boş ayraçla gösterilen yerlere konması gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ünsüz türemesi meydana gelmiştir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Fransız edebiyatında deneme türünün kurucusu olarak kabul edilir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi gazete ya da dergi yazısı olan fıkra türünün özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi pastoral şiirin özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

11. Bazı resmî kuruluşların veya tüzel kişilerin bir konu üzerine yaptıkları toplantı veya oturumlardan sonra oluşan görüşlerinin, komisyonların gerçekleştirdikleri çalışma ve araştırma sonuçlarının onanmış deftere yazılmasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

12. Bilimsel bir araştırma konusu seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

Doğru! Yanlış!

13. Bilimsel bir yazıda kaynakça listesi oluştururken eser adı aşağıdakilerden hangileriyle gösterilemez?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünmenin özellikleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

15. Dinleyicinin sözlü tepkide bulunmadan, sessizce dinleme etkinliğinde bulunduğu dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen çevre temelli faktörlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdaki konuşma türlerinden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel ve iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özelliklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdaki konuşmayı oluşturan unsurlardan hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

20. İş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Türk Dili II - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: