2012-2013 – Türk Anayasa Hukuku – Vize Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi Kanunu Esasi’yi hazırlamakla görevlendirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’na ilişkin bir özellik değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’nda güvence altına alınan haklar arasında yer almamaktadır?

Doğru! Yanlış!

4. Islahat Fermanı hangi ülke elçilerinin katılımıyla ilan edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi ayanların Sened-i İttifak ile belirlenen yükümlülükleri arasında yer almamaktadır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi iktidarın kaynağını bir kişinin iradesinden değil, ulusun ya da halkın iradesinden alan kurucu iktidarı ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi yirminci yüzyılda Bonapartist yöntemle yapılmış anayasalara örnek olarak verilebilir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi demokratik anayasa yapımı yöntemleri açısından önemli sayılan hususlar arasında yer almamaktadır?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi misak anayasalara örnek teşkil etmektedir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın temel özellikleri arasında yer almamaktadır?

Doğru! Yanlış!

11. Biçimsel sınıra ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi anayasanın tümünün ya da bazı maddelerinin belli süreliğine ya da bazı ortam ve koşulların oluşması durumunda değiştirilmesinin yasaklanmasını ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

13. Türev kurucu iktidara yönelik maddi sınıra ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi kademeli biçimsel katılık öngören bir anayasa değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Anayasanın hangi yöntemlere bağlı olarak değiştirileceğinin bizzat anayasada belirtilmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

16. Hukuk devletine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

17. 1982 Anayasası’nda temel haklar ve özgürlüklerin sınırlanması rejimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

18. Seçimle iş başına gelmiş bir kamu görevlisinin görev süresi dolmadan belli sayıda yurttaşın talebi üzerine yapılacak halkoylamasıyla görevden alınmasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi gerçek bir tartışma ortamı yaratmadan yapılan otoriter yönetimlere özgü güdümlü oylamaları ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilere getirilen sınırlamalar arasında yer almamaktadır?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Türk Anayasa Hukuku - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir