2012-2013 – Türk Anayasa Hukuku – Final Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi Sened-i İttifak’a ilişkin bir özellik değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi siyasal rejimin çökmesi sonucu hazırlanan anayasalara örnek teşkil etmektedir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdaki anayasalardan hangisi anayasanın türev kurucu iktidar tarafından toptan değiştirilmesi hususunda özel bir düzenleme getirmemiştir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın Başlangıç Kısmından çıkarılabilecek ilkeler arasında yer almamaktadır?

Doğru! Yanlış!

5. Yasama organının tüzel kişiliği aşağıdakilerden hangisi tarafından temsil edilmektedir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi şekli ölçüte göre yasama işlemi değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Yasama organının işlemlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

8. Devletin hukuki sonuçlar doğuran işlevlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

9. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi milletvekili olmak için aranan şartlar arasında yer almamaktadır?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliği ile bağdaşmayan işler arasında sayılamaz?

Doğru! Yanlış!

11. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi görevinden istifa etmeksizin milletvekilliğine aday olabilir?

Doğru! Yanlış!

12. Milletvekili seçimlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

13. Yürütme erkinin özelliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde devlet başkanı halk tarafından seçilmektedir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde parlamenter sistem uygulanmaktadır?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yarı- başkanlık sistemi görülmektedir?

Doğru! Yanlış!

17. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi ne kadardır?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre yüksek mahkeme olarak sayılmamıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun görevleri arasında yer almamaktadır?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi yargı işlevinin unsurları arasında yer almamaktadır?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 – Türk Anayasa Hukuku – Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir