2012-2013 – Kalem Mevzuatı – Final Sınavı

2012-2013 – Kalem Mevzuatı – Final Sınavı

1. İstinaf mahkemeleri olarak da anılan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Gömlek dosyanın kapağına aşağıdakilerden hangisi yazılır?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi soruşturma aşamasında tutulan tutanaklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Hukuk mahkemelerinde tutulan karar kayıtları ne zamandan itibaren sıra numarası almaya başlar?

Doğru! Yanlış!

5. İnfaz hâkimi duruşma yapmaksızın dosya üzerinden ne kadar süre içinde karar verir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemelerinde fiziki dosyaları inceleyerek suret alabilecek kişilerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Ceza mahkemelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı sistemi içerisinde müstakil olarak kurulmuş olan ihtisas mahkemelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tahsili lazım gelen bilumum vergi, resim, harç ve para cezaları ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu hükümleri uyarınca infaz edilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen kararların kaydının yapıldığı defter aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Suç isnat edilen kişiler ile ilgili mahkemece verilen hüküm kesinleşmediği sürece, suçlu sayılamayacağı ilkesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hukuk mahkemesinde dava açılması amacıyla gönderilen talep yazısına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet savcısının görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi vezne kasa hesabında bulunmaz?

Doğru! Yanlış!

14. Elektronik imza sahibi gerçek kişiler, güvenli elektronik imza ile dava açmaları durumunda, davanın yargılama harçlarını ve gider avansını nereden yatırabilirler?

Doğru! Yanlış!

15. Tereke ve izale-i şüyu işlemleri hangi mahkeme bünyesinde yürütülür?

Doğru! Yanlış!

16. 2012 yılı itibariyle Sulh mahkemelerinde ve icra tetkik mercilerinde başvurma harcı kaç Türk Lira’sıdır?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi kalem hizmetlerini yürütmek veya denetlemek görevlerinden herhangi birini yerine getiremez?

Doğru! Yanlış!

18. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu müfettişleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi disiplin sorumluluğu kapsamında aylıktan kesme cezası gerektiren fiil ve hallerden biridir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının yapabilecekleri eylemlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Kalem Mevzuatı - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: