2012-2013 – İdari Yargı – Vize Sınavı

1. Yürürlükteki mevzuata, yargı içtihatlarına ve süreklilik kazanmış idari uygulamalara aykırılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan denetime ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudan Anayasa ile yargı denetimi dışında tutulmamıştır? ***

Doğru! Yanlış!

3. Takdir yetkisi kullanılarak yapılan işlemlerde idarenin yaptığı belirgin, hemen fark edilebilen, getirdiği çözüm adalet duygusuna açıkça ters düşen, değerlendirme veya tercih hatasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay meslek mensupları arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

5. Toplumu oluşturan bireylerin bireysel görüşlerinin aynı yönde toplanarak kolektif bir talebe dönüşmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay’ın görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi hükümet tasarrufu olarak nitelendirilen işlemlerden değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Danıştay Başkanı’nı aşağıdakilerden hangisi seçer?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi yasama organının geleneksel işlevlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

11. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı’nı aşağıdakilerden hangisi seçer?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisinde ilk derece mahkemesi olarak doğrudan dava açılamaz?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi denetleyenler açısından oluşturulan denetim türlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Anayasa Mahkemesi’ne göre yasa koyucunun idari bir uyuşmazlığın çözümünü adli yargıya bırakması için gerekli koşullardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Yargıtay üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi hâkimlik ve savcılık teminatına ilişkin Anayasa’da öngörülen düzenlemelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Başbakan’ın bulunmadığı durumlarda Yüksek Askeri Şura’ya aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?

Doğru! Yanlış!

19. Danıştay’da kaç daire vardır?

Doğru! Yanlış!

20. Kamu görevlilerinin yargılanmasına izin vermeme kararlarına karşı itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - İdari Yargı - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir