2012-2013 – İdari Yargı – Final Sınavı

1. Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Doğru! Yanlış!

2. Anayasa Mahkemesi üyeliği, üyelik görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde Anayasa Mahkemesi’nin hangi çoğunlukla karar alması ile sona erer?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay Genel Kurulu’nda yer almaz?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi idari yargının görev alanını belirlemeye yönelik ölçütlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

5. İdari yargı yerleri için geçerli olan idari işlem veya eylem niteliğinde yargı kararı verilememesi şeklindeki sınırlamaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

6. Bakanlar Kurulu işlemlerinin iptali istemiyle açılan davalarda davalı idare aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. İptal davalarında genel görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8.Tam yargı davaları doktrinde özel hukuktaki hangi davalara benzetilmektedir?

Doğru! Yanlış!

9. Aynı maddi veya hukuki sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte olduğu davalara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi tam yargı davasının özelliklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. İdari yargıda duruşma yapıldıktan sonra en geç kaç gün içinde mahkemenin kararını vermesi gerekir?

Doğru! Yanlış!

12. Davanın taraflarının sunmasına veya talebine bağlı olmaksızın her çeşit incelemenin mahkeme tarafından yapılmasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13. İdari yargıda duruşmalar hangi nedenle gizli yapılabilir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi ilk incelemede ele alınacak konulardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Bir davada mahkemenin verdiği kararın hukuka aykırı olduğunu düşünen tarafa kararın üst derece mahkemesinde incelenmesi imkânını sağlayan hukuki yola ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

16. Mahkeme kararına esas alınan belgenin sahte olduğu resmi bir makam huzurunda kabul edilmişse başvurulabilecek kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Bölge idare mahkemesi aşağıdaki hallerden hangisinde kararı bozmakla birlikte dava dosyasını ilk derece mahkemesine geri gönderir?

Doğru! Yanlış!

18. Uygulanan yıkım kararının iptali sonrasında idarenin geçmişe dönük işlem yapamama nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Kamu tüzelkişileri sahip oldukları özel mallarının haczedilmesini engellemek için nasıl bir karar almaktadırlar?

Doğru! Yanlış!

20. İdare mahkemeleri tarafından verilen iptal kararları ile idari işlemler hangi andan itibaren ortadan kalkarlar?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - İdari Yargı - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir