2012-2013 – İcra ve İflas Hukuku – Final Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi bir şikâyet nedeni oluşturmaz?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi taraf takip işlemidir?

Doğru! Yanlış!

3. Haciz yoluyla takipte, aşağıdakilerden hangisi takibin taliki sebeplerindendir?

Doğru! Yanlış!

4. Genel haciz yoluyla takipte ödeme emrine itiraz süresi ve itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyatî haciz sebeplerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Satış aşamasında satılan malların alacağı karşılamaması halinde uygulanan haciz aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında, taşınmazın satışıyla ilgili hak ve yükümlülükler ile diğer hususlar aşağıdakilerden hangisinde ayrıntılı olarak gösterilir?

Doğru! Yanlış!

8. İcra takibi sonuçlandığında alacağını tam olarak tahsil edemeyen alacaklıya icra dairesi tarafından verilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte süresi içinde ödeme emrine itiraz etmeyen borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren hangi süre içinde borcunu ödemelidir?

Doğru! Yanlış!

10. Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle başlatılan ilamsız tahliye takibinde, borçlunun itirazı ile takip durur. Alacaklı itirazın kendisine tebliğinden itibaren altı ay içinde icra mahkemesinde itirazın kaldırılması ve tahliye talebinde bulunmaza bunun sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte ödeme emrine itirazla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdaki belgelerden hangisine dayanarak ilâmlı icra takibi yapılabilir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi kesinleşmeden ilâmlı icraya konu olabilir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi rehin açığı belgesine bağlanan sonuçlardan değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi adi iflâs tasfiyesinin aşamalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. İflâs takibi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

18. İflâsa tâbi kimselerden olup da, iflâs etmiş bir kimsenin başvurabileceği konkordato türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

20. İcra ve İflâs Kanunu’ndaki suç sayılan fiillerden dolayı görülecek davalarda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - İcra ve İflas Hukuku - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir