2012-2013 – Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar – Final Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi mevkufiyet anlamındadır?

Doğru! Yanlış!

2. Davalının verdiği ikinci cevaba ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Hakimin, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden sanığın yurt içi ve yurt dışı adresinin tam olarak tespit edilerek sonucun acele mahkemeye gönderilmesini rica ettiği belge aşağıdakilerden hangisinin örneğidir?

Doğru! Yanlış!

4. Eski hale getirilme istemine ilişkin karar aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

5. Taşınırın açık arttırma şartnamesi ve tutanağında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Doğru! Yanlış!

6. Borç ödemeden aciz vesikasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Doğru! Yanlış!

7. Adî kiraya ve hasılat kiralarına ait takipte ödeme emrinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Doğru! Yanlış!

8. İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emrinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması aranmaz?

Doğru! Yanlış!

9. Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair (1961 tarihli ve 195 sayılı) Kanun’a göre; satışı artırmak gibi ticari gayelerle veya bir yere veya bir fikre rağbet sağlamak gibi maddi veya manevi menfaat temini maksadıyla gazete ve dergilerde yazı, resim veya çizgilerle yapılan ilanlara ne ad verilmektedir?

Doğru! Yanlış!

10. Adî tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânında “Müflisin adı, soyadı ve adresi” nden sonra aşağıdakilerden hangisi gelir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi konusuna göre tebligat çeşididir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi yapılış şekline göre tebligat çeşididir?

Doğru! Yanlış!

13. Vedia sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru! Yanlış!

14. Tarafların belli bir hukuki bir sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan hukuki işleme ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi iş görme sözleşmelerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi kanunlarda düzenlenmiş sözleşmelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Noterler aşağıdakilerden hangisi tarafından görevlendirilirler?

Doğru! Yanlış!

18. Onaylama şerhinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi noterin bir hukuki işlem için kendisine müracat eden kişi veya kişilerin fiziki ve hukuki durumlarına ilişkin tespit etmekle zorunlu olduğu şeylerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Düzenleme şeklinde geri alma hakkı sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir