2012-2013 – Genel İşletme – Vize Sınavı

2012-2013 – Genel İşletme – Vize Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kullandıkları sermaye çeşitlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin sağladığı faydalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. İşletmenin kâr amacı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sürdürülebilirlik amacı kapsamında ele alınabilecek politikalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. İnsan ihtiyaçlarını giderecek, insanların sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak derecede fayda sağlamak için üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üreten çoğu kez kâr amacı güden ekonomik, teknik ve sosyal girişimlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

6. İşletmeleri sosyal sorumlu davranmaya iten çıkar grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisinin temel görevi işletmecilik süreçleri için ihtiyaç duyulan girdileri sağlamaktır?

Doğru! Yanlış!

8. Örgüt yapısı kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Küreselleşme sürecini hızlandıran gelişmelerden hangisi sosyokültürel çevre bağlamında değerlendirilmez?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi girdileri çıktılara dönüştürmek için gerekli olan uzmanlık, bilgi, araç ve yeteneği tanımlar?

Doğru! Yanlış!

11. Değerler hangi tür koşullarda etik karar almaya etki ederler?

Doğru! Yanlış!

12. Adalet kuramı yaklaşımları arasında, bir kararla ilgili olarak, tüm kişilere aynı şekilde davranılması, keyfiyete göre farklı davranılmaması gerektiğini savunan adalet kuramı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, iş etiğine deneysel/görgül ampirik (ne) ve normatif (ne olmalı) yaklaşımlarının birleştirilmesini öneren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk düzeyleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

15. Kurumların, içinde yaşadıkları toplumun, çalışanlarının ve onların ailelerinin yaşam kalitelerini yükseltirken, aynı zamanda ekonomik gelişmeye de katkı sağlaması kavramı aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

Doğru! Yanlış!

16. Bir işletmenin başka işletmelerin hisse senetlerini alarak işletmenin yönetimini ele geçirdiği birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüme nedenlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. İşletmenin kurulacağı yerin satın alınması, işletmenin inşaat, elektrik, su gibi tesisatlarının döşenmesi, üretim için gerekli donanım ve makinaların satın alınması gibi unsurlar projenin hangi aşamasında gerçekleştirilir?

Doğru! Yanlış!

19. Aynı hammaddeyi kullanan işletmeler arasında yapılan kartel türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. İşletmeye kâr sağlamak veya gelir getirmek amacıyla yapılan her türlü harcama aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Genel İşletme - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…