2012-2013 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Vize Sınavı

1. Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Macaristan’dan tümüyle çekilmiştir?

Doğru! Yanlış!

2. III. Selim döneminde gerçekleştirilen ıslahat hareketlerine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak yaşanan buhranın sebeplerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Osmanlı Devleti’nin bir buhran dönemine girmesinde medreselerin bozulmasını temel faktör olarak gösteren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Osmanlı Devleti ile Avusturya İmparatorluğu arasında yapılan Pasarofça Antlaşmasından sonra başlayan, devletin içyapısında bazı düzenlemelerin gerçekleştirildiği 1718–1730 yılları arasını kapsayan döneme ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitim alanında yapılan uygulamalardan biridir?

Doğru! Yanlış!

7. II. Meşrutiyetin ilanını sağlayan en önemli güç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı ile istenen ve hayata geçirilen düzenlemeler arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde halkın yerel düzeyde yönetime katılmasını sağlayan ilk girişimlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

10. Osmanlı Devleti’nde ilk anayasal yönetimin başlangıcını temsil eden I. Meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

11. I. Balkan Savaşı sonrası aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Osmanlı Devleti Balkanlardan çıkartılmıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

13. 1914 Meclis-i Mebusan’ı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

14. II. Abdülhamid’in İslamcılık politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

15. 1908-1912 Meclis-i Mebusan’ı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’taki egemenliğini ve Kuzey Afrika’daki siyasi varlığını sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. 1871 yılında Üç İmparatorlar ligi olarak bilinen toplantı ile Avrupa’da ortak politika takip etme kararı alan üç devlet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

18. Kafkasya cephesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

19. 18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile ortaya. çıkan değişim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

Doğru! Yanlış!

20. 1838 Balta Limanı Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir